ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนผู้ป่วย
มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หน้าหลัก / ลงทะเบียนผู้ป่วย

ลงทะเบียนให้เด็ก

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ป่วย

ข้อมูลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (Parent’s Information)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเพิ่มเติม Additional Information

ส่วนที่ 3 : ความยินยอม (Consent)

เวอร์ชั่น : 1.00
(c) 2022 มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง